Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hvkjagt.dk/public_html/wp-includes/post-template.php on line 293

I stort set alle kommuner landet over er der etableret Jægerråd, der varetager de politiske interesser i området.
Jægerrådene er repræsenteret i kommunernes grønne råd, brugerråd m.v. og varetager den samlede indsats som Danmarks Jægerforbunds lokale jagtforeninger gør i kommunalt regi.
Jægerrådet i Hvidovre Kommune er repræsenteret af Hvidovre / Københavns Jagtforening ved formand Torben Thomsen
næstformand Kjeld B. Nielsen, sekretær Benedikte Stein Thomsen
og Per Boller som repræsentant i “Det grønne råd”.

__________________________________________

Hermed indkaldes til
Ordinært årsmøde i Jægerrådet i Hvidovre Kommune
mandag den 3. februar 2020, kl. 17.00 i
Hvidovre / Københavns Jagtforenings klubhus
Hvidovre Strandvej 29A, 2650 Hvidovre.

Adgangsbetingelse er fremvisning af gyldigt medlemskort fra Danmarks Jægerforbund gældende for 2020.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke.
3. Valg af formand (4 år).
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning.
5. Indstilling af indtil 2 kandidater til DJs hovedbestyrelse og suppleanter for disse. Kun hvert 4. år, indgår i 2022.
6. Indstilling af delegerede til DJs repræsentantskabsmøde.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

 


Referat

 

Luk menu