I stort set alle kommuner landet over er der etableret Jægerråd, der varetager de politiske interesser i området.
Jægerrådene er repræsenteret i kommunernes grønne råd, brugerråd m.v. og varetager den samlede indsats som Danmarks Jægerforbunds lokale jagtforeninger gør i kommunalt regi.
Jægerrådet i Hvidovre Kommune er repræsenteret af Hvidovre / Københavns Jagtforening ved formand Torben Thomsen
næstformand Kjeld B. Nielsen, sekretær Benedikte Stein Thomsen
Repræsentant i “Det grønne råd” ??

__________________________________________