Pramudvalget

Udvalgsformand

 

 

Per Boller
30 91 05 86
perboller@gmail.com                  

Udvalgsmedlemmer
Kurt Christensen

Torben Thomsen

Jesper Isaksen
Mikkel Harder

Ragnar Joensen

Foreningen har 4 nye jagtpramme, som er til rådighed for foreningens   medlemmer.
Til hver pram hører det nødvendige udstyr som lokkefugle, ankre, svømmeveste m.v.

Der er mulighed for lån af trailer.

Kontaktperson:  Per Boller