Jagt- og Nyjægerudvalget
Udvalgsformand
Kjeld B. Nielsen

23 24 10 22 

kjeldkbn@youmail.dk

Udvalgsmedlemmer
Henrik Johansen

Reguleringsjagt – Mågeparken
Hvidovre / Københavns Jagtforening har indgået en reguleringsaftale med Hvidovre Kommune omhandlende skadevoldende vildt i “Mågeparken” med tunnelforbindelse til arealet “Granaten”.

Er du som medlem i Hvidovre / Københavns Jagtforening interesseret i deltagelse, møder du blot op på dagen, hvor mødestedet er P-pladsen i den vestlige ende af Mågevej i Hvidovre.

Vejforbindelsen mellem Gl. Køge Landevej og Mågevej er bl.a. Tårnfalkevej.

Har du en egnet hund, er den meget velkommen.

Forudsætning for deltagelse er, at du på dagen fremviser gyldigt jagttegn, og for jægere med jagttegn fra 2014 og senere med påtegning “Hagljagt tilladt” eller dokumentation for bestået haglskydeprøve, samt at medbragt våben er lovmæssigt registreret.

Det er gratis for vores medlemmer at deltage.

Planlagte dage: Se aktivitetskalender

Reguleringsjagt på Sølvmåger – Hammerholmen 21 – 35
2650 Hvidovre

Planlagte dage: Se aktivitetskalender

Tilmelding til Kjeld Bille Nielsen, tlf. 23 24 10 22